Το Δικηγορικό Γραφείο «Δ. Βέρρας και Συνεργάτες» ιδρύθηκε το έτος 1987 στο Ηράκλειο Κρήτης από τον δικηγόρο Διονύση Ι. Βέρρα.

Πολύ γρήγορα καταξιώθηκε στην ευρύτερη Κρητική κοινωνία ως ένα σοβαρό γραφείο με συνέπεια, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα στον χειρισμό των υποθέσεων που του εμπιστεύονται οι εντολείς του.

Σήμερα το γραφείο βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις και έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και εκτός της νήσου, συνεργάζεται με επίσης σοβαρά δικηγορικά γραφεία τόσο του εσωτερικού (σε όλες τις μεγάλες πόλεις), όσο και του εξωτερικού (Γερμανία) και στελεχώνεται από μια πολυμελή ομάδα δικηγόρων (βασικών και εξωτερικών συνεργατών), οι οποίοι συνδυάζουν πολυετή εμπειρία, επαγγελματικές ικανότητες και αγάπη για τη δουλειά τους.

Ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα και η γνώση των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται το γραφείο είναι το μυστικό της μακράς και επιτυχημένης πορείας του και παραμένουν σταθερές διαχρονικές αξίες που το χαρακτηρίζουν και κάνουν τη διαφορά.