Ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου» με τον διακριτό τίτλο ΣΕΒΙΠΕΗ, είναι μια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό να εκπροσωπήσει τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, για την επίλυση σημαντικών ζητημάτων στον χώρο όπου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.

Ένας αρχικός αριθμός ιδρυτικών μελών έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του συνδέσμου και διενήργησε εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (ΣΕΒΙΠΕΗ), είναι ο φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ Ηρακλείου και έχει στόχο να προασπίζεται την επίλυση των κοινών τους προβλημάτων, σε συνεργασία με την διαχειρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ και άλλους αρμόδιους φορείς της περιοχής.

Η έδρα του ΣΕΒΙΠΕΗ στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου βρίσκεται στο Κτίριο Διοίκησης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ στην Οδό Α’. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί επαγγελματικών οργανώσεων και τις σχετικές τροποποιήσεις του νόμου αυτού, συμπληρωματικά δε από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου και δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα.